Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Међународне организације > LIBER


LIBER


Ligue des bibliothèques européennes de recherche - Лига европских истраживачких библиотека

LIBER је основан 1971. године под покровитељством Савета Европе као главна асоцијација најзначајнијих европских истраживачких библиотека. Данас су чланови LIBER-а најзначајније библиотеке из 40 земаља Европе.

LIBER промовише сарадњу истраживачких библиотека Европе, најпре националних и универзитетских, подржава мрежно повезивање библиотека преко граница, ради на заштити европске културне баштине и на побољшању приступа колекцијама европских истраживачких библиотека. LIBER организује свој рад кроз одржавање годишње Конференције, кроз рад Генералне скупштине, извршног одбора и различитих стручних секција. Постоје четири основне секције : Секција за приступ грађи и подацима, Секција за изградњу колекција, Секција за заштиту и чување, Секција за библиотечки менаџмент и администрацију.
Од 1972. године LIBER издаје часопис « Liber Quarterly» који је доступан онлајн на адреси http://liber.library.uu.nl
Од јануара 2003. године Народна библиотека Србије постала је члан ове угледне библиотечке асоцијације, и то захваљујући подршци организације OCLC PICA која је извршила претплату за трогодишње чланство НБС. Стручњаци НБС повремено учествују у раду LIBER конференција.
http://www.kb.dk/liber


http://www.kb.dk/liber

горе штампај пошаљи