Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > ISSN


ISSN


Национални ISSN центар за Србију

Адреса ISSN центар за Србију
Скерлићева 1
11000 Београд
Контакт особе Слободанка Комненић
Љиљана Драгичевић
Телефон (011) 244-7362
2451-242 лок. 40
Радно време 8:00-14:00, сваког радног дана
Соба 216, II спрат
Е-mail slobodanka.komnenic@nb.rs
ljiljana.dragicevic@nb.rsУ новембру 2003. године Народна библиотека Србије и Народна библиотека “Ђурђе Црнојевић” из Цетиња потписале су уговор са Интернационалним ISSN центром из Париза о оснивању Националног ISSN центра за Србију и Црну Гору.

Национални ISSN центар за територију Србије налази се у Народној библиотеци Србије, а Национални ISSN центар за територију Црне Горе налази се у Народној библиотеци “Ђурђе Црнојевић” у Цетињу.

Од 1. јануара 2004. године сви издавачи серијских публикација из Србије добијаће ISSN бројеве за своје публикације у Народној библиотеци Србије, а сви издавачи серијских публикација из Црне Горе добијаће ISSN бројеве за своје публикације у Народној библиотеци “Ђурђе Црнојевић” у Цетињу.

Досадашњи ISSN центар, који се налазио при JУБИН-у (Југословенском библиографско-информацијском институту) више нема права и неће обављати послове доделе ISSN бројева у Србији и Црној Гори.

Обрасци

НАПОМЕНА: Уз овај образац обавезно доставити огледни примерак серијске публикације или фотокопију насловне стране, импресума и садржаја првог броја.

 • Образац за доделу ISSN броја и израду CIP записа PDF Word

  ШТА ЈЕ ISSN БРОЈ?

  ISSN (International Standard Serial Number) – Међународни стандардни број за серијске публикације уведен је у свету 1971. године. Овај број додељује се свим серијским публикацијама, односно оним које излазе континуирано у одређеном периоду (новине, часописи, годишњаци, монографске серије, директоријуми), било да су у штампаном или електронском облику. Овај број омогућује идентификацију и контролу свих серијских публикација објављених како на националном, тако и на интернационалном нивоу.

  Захваљујући овом универзалном ISSN броју:
  - свака серијска публикација поседује свој властити идентификациони број,
  - чланци из сваке публикације могу да се везују за сам наслов публикације, и обрнуто,
  - локалне базе података и каталози серијских публикација добијају могућност укључења у светску базу података серијских публикација.

  ИЗДАВАЧИ ИЗ СРБИЈЕ

  Домаћи издавачи преузимањем ISSN броја у Народној библиотеци Србије добијају могућност да подаци о њима, као издавачима, као и о њиховој серијској публикацији буду унети у електронски каталог Народне библиотеке Србије, у текућу Библиографију Србије за cеријске публикације, као и у светску базу серијских публикација ISSN Оnline. Преузимање ISSN броја биће праћено издавањем формулара .

  ISSN ONLINE - светска база за серијске публикације

  Од 10.12. 2003. године ISSN светска база података за серијске публикације доступна је за претраживање са једног броја рачунара у Народној библиотеци Србије преко адресе http://online.issn.org.

  ISSN Оnline представља регистар свих серијских публикација из око 180 земаља света. У бази се тренутно налази 1.100.000 записа наслова серијских публикација. База је преко наведене адресе доступна преко Интернета, али искључиво претплатницима или националним центрима који са ISSN интернационалним центром у Паризу имају потписан уговор о сарадњи.

  ISSN Оnline омогућава библиографско претраживање серијских публикација по бројним елементима (ISSN број, наслов, земља издања, језик публикације, учесталост излажења, писмо публикације, медиј на којем је серијска публикација објављена, издавач, било која реч из наслова, почетак излажења, крај излажења, врста публикације, УДК и Дјуи класификација), преузимање записа, каталогизацију на локалном нивоу, успостављање контролисане нормативне датотеке засноване на ISSN централној бази.

  ISSN Оnline база је лагана за претраживање и нуди низ различитих приступа при претраживању: основни ниво (ISSN број и наслов), експертски ниво, асистирано претраживање, индексно претраживање. Сваки ниво претраживања објашњен је детаљно у рубрици «помоћ».

  ISSN Оnline база допуњава се једном месечно. Сваке године у ISSN Оnline базу уноси се око 40.000 нових наслова серијских публикација на око 150 раличитих језика.
  У бази се налазе записи о серијским публикацијама објављеним на различитим медијима: папир, микрофилм, микрофиш, CD-rom, компјутерске магнетне траке, дискете, звучне и видео публикације, публикације објављене Брајевом азбуком, оnline публикације. Убрзан развој електронских публикација одразио се и на ISSN Оnline базу јер се у њу свакодневно укључује све већи број електронских серијских публикација. Тренутно се у бази налази 19. 875 наслова серијских публикација које су доступне преко Интернета; уз сваки наслов дата је и wеб адреса серијске публикације, те је директан приступ часопису у пуном тексту врло једноставан.

 • горе штампај пошаљи